Naše služby

Formátovanie prác

Formátovanie prác

 • bakalárske práce
 • diplomové práce
 • dizertačné práce
 • seminárne práce
 • SOČ práce
 • iné práce
Cenník služieb

Cenník služieb

Základná cena za úpravu práce (bakalárskej, diplomovej, dizertačnej) do 3 dní v rozsahu do 50 strán za 35 €.

Každých 5 strán navyše je za príplatok 5 €.

Úprava ostatných prác (seminárne, SOČ, iné) každých 5 strán je za 5 €.

Pri službe „Naliehavé“ (do 24 hodín) je úprava pri všetkých typoch prác za príplatok 25 €.

Pri službe „Horí“ (do 12 hodín) je úprava pri všetkých typoch prác za príplatok 50 €.

Chceš si upraviť prácu sám a niečo nové sa naučiť ?

Získaj praktickú príručku, kde nájdeš všetko o formátovaní a úprave textu
len za 6 €.
Tvoj kontakt
Doplnkové služby

Doplnkové služby

Postaráme sa o kompletnú úpravu Tvojej práce a pripavíme podklady na štátnice.
Ponúkame
 • Kontrola gramatických a štylistických chýb: 1 € / normo strana
 • Preklad abstraktov: 6 €
 • Tvorba prezentácií: 5 € / slide (4,50 € nad 15 slidov)
Preklad textov

Preklad textov

Kvalitné preklady textov kvalifikovanými lektormi za super ceny.
Ponúkame
 • Angličtina: 7 € / normo strana
 • Nemčina: 7 € / normo strana

Zľava 20% z celkovej ceny s platnými preukazmi ISIC, ITIC alebo EURO<26!

ISIC, EURO<26, ITIC
Kvalita

Kvalita

Poskytujeme kvalitné služby k dosiahnutiu Tvojej maximálnej spokojnosti.
Individuálny prístup

Individuálny prístup

Nájdeme riešenie na mieru pre každú Tvoju požiadavku ohľadom úpravy práce.
Rýchlosť

Rýchlosť

Pracujeme rýchlo a efektívne na dokončení Tvojej práce v stanovenom termíne.
Konzultácie

Konzultácie

V prípade potreby sme Ti k dispozícii počas celej etapy úpravy Tvojej práce.

Ako na to

Dôležité informácie pre zaslanie práce

V akom formáte nám zašleš prácu ?

Prácu určenú na formátovanie je nutné zaslať vo formáte „.doc“ alebo „.docx“.

Smernicu okrem formátu „.doc“ alebo „.docx“ môžeš poslať aj vo formáte „.pdf“.

Veľkosť písma zvoľ „12“.

Naša služba nezahŕňa

 • kontrolu gramatických a štylistických chýb práce, pokiaľ si ju osobitne nezvolil
 • úpravu obsahovej časti práce
 • vizuálnu úpravu práce

Pre zjednodušenie našej práce

Na prvej strane vypíš všetky potrebné informácie (názov školy, názov fakulty, odbor, názov práce, meno vedúceho a evidenčné číslo práce).

Červenou označ doslovné citácie (doslovne prepisuješ text z knihy) a do zátvorky za citáciou napíš zdroj (názov knihy, autora, stranu).

Zelenou označ nepriame citácie (text knihy prepisuješ svojimi slovami, kontext je zachovaný) a do zátvorky za text napíš zdroj (kniha – názov, autor, číslo strany, ISBN, web – url adresu, časopis – názov, ročník, ISSN).

Výsledok našej práce

 • úvodná strana
 • viacúrovňový obsah
 • číslovanie strán, obrázkov, tabuliek, grafov, vzorcov
 • nadpisy kapitol, podkapitol, príloh, obrázkov, tabuliek, grafov, vzorcov
 • formátovanie textu – zjednotenie veľkosti písma, typu písma, odsekov, riadkovania, správny formát citácie a uvedenie zdrojov
 • hypertextové prepojenia
 • zoznam použitej literatúry
 • zoznam príloh (+ prílohy)
 • kontrola gramatických a štylistických chýb, pokiaľ si ju osobitne zvolíš
 • preklad abstraktu, pokiaľ si ho osobitne zvolíš

Bonus

Súčasťou ceny je bezplatná záruka na dodanú prácu v dĺžke trvania 3 pracovných dní od dňa predania práce, kedy si môžeš uplatniť akékoľvek úpravy, opravy, či pripomienky súvisiace s formátovaním práce.

Už vieš všetko potrebné,
tak sa môžeš do toho smelo pustiť :)

Zadaj prácu

1. Všeobecné ustanovenia

1.1.Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia zmluvné vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

Tieto VOP platia na území celej Slovenskej republiky a vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.naformatujto.sk

1.2.Zhotoviteľ: Ing. Michal Turoň (Bystrická cesta 122/2, 034 01 Ružomberok, IČO: 50 330 055, DIČ: 1085839414) a Ing. Michal Krajči

Objednávateľ: Záujemca o úpravu vlastnej písomnej práce, ktorého iniciály sú uvedené v objednávke.

Objednávka: Vyplnený objednávkový formulár obsahujúci samotnú prácu určenú k požadovanému formátovaniu, súbor so smernicami školy, či fakulty, podľa ktorej má práca byť vypracovaná, a identifikačné údaje objednávateľa: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo.

2. Ochrana osobných údajov

2.1.Všetky osobné údaje spracované zhotoviteľom o objednávateľovi sú pod ochranou zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2.2.Objednávateľ vyplnením formulára dáva zhotoviteľovi svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, správou a archiváciou Vašich osobných údajov a to predovšetkým mena, priezviska, titulu, navštevovanú školu a fakultu, kontaktných údajov (číslo telefónu, e-mailovú adresu), prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2.3.Osobné údaje budú použité výhradne na účely kontaktovania objednávateľa a na interné vyhodnotenie štatistík – navštevovaná škola, fakulta a na zasielanie e-mailov informujúcich o službách. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že osobné údaje nebude poskytovať tretím stranám.

2.4.Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať e-mailom na: info@naformatujto.sk

3. Predmet činnosti

Formátovanie prác poskytované cez webové prostredie www.naformatujto.sk zahrňuje formátovanie textu záverečných prác (bakalárskych, diplomových, dizertačných) a ostatných prác (seminárnych, stredoškolských odborných činností, a iných textov), podľa dodanej smernice za odmenu. Smernicou sa rozumie písomné požiadavky konkrétnej inštitúcie na formát práce, jej rozsah a ďalšie úpravy týkajúce sa jej formy (nie obsahu!).

4. Spôsob objednávania

Objednávateľ si úpravu práce objednáva priamo cez webové prostredie www.naformatujto.sk. Práca určená k úprave musí spĺňať Všeobecné požiadavky na prácu zaslanú k úprave. Objednávka úpravy práce zahŕňa nahranie záverečnej práce (bakalárska, diplomová, dizertačná) alebo inej práce (seminárna, stredoškolská odborná činnosť alebo iný text) a smernice fakulty priamo do webového rozhrania aplikácie, po kliknutí na tlačidlo „Zadaj prácu“.
Tu objednávateľ zároveň vyplní povinné údaje (počet strán, meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo) a objednávku odošle kliknutím na tlačidlo „Odoslať prácu“. Na základe takto vykonanej objednávky príde na uvedený e-mail rekapitulácia jeho objednávky s platobnými informáciami (cena, číslo účtu). Objednávka sa stáva záväznou v momente, kedy zhotoviteľ potvrdí prijatie platby alebo potvrdenie o prebehnutí platby od objednávateľa a týmto okamžikom vzniká zmluvný vzťah.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1.Základná cena za úpravu práce (bakalárskej, diplomovej, dizertačnej) do 3 dní v rozsahu do 50 strán je 35 €.
Každých 5 strán navyše je za príplatok 5 €.
Úprava ostatných prác (seminárne, SOČ, iné) každých 5 strán je za 5 €.
Pri službe „Naliehavé“ (do 24 hodín) je úprava pri všetkých typoch prác za príplatok 25 €.
Pri službe „Horí“ (do 12 hodín) je úprava pri všetkých typoch prác za príplatok 50 €.

Platba za službu sa dá uhradiť výlučne bankovým prevodom!
IBAN: SK4483300000002201067235 (Fio Banka)

Pri platbe do okna „správa pre príjemcu“ je nutné zadať meno a priezvisko, aby sme vedeli platbu priradiť k zaslanej práci!

5.2.Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať upravenú prácu štandardne do 3 dní od dňa, kedy mu bola na vyššie uvedenom účte pripísaná platba. V prípade služby „Naliehavé“ (zaškrtnutím tlačidla „Naliehavé“) sa zhotoviteľ zaväzuje dodať naformátovanú prácu do 24 hodín od okamihu zaslania potvrdenia o prebehnutí platby (výpis z internet bankingu). V prípade služby „Horí“ (zaškrtnutím tlačidla „Horí“) sa zhotoviteľ zaväzuje dodať naformátovanú prácu do 12 hodín od okamihu zaslania potvrdenia o prebehnutí platby (výpis z internet bankingu).

5.3.Objednávateľovi bude už upravená práca zaslaná na jeho uvedený e-mail a o tejto akcii bude upozornený prostredníctvom SMS správy na ním uvedené telefónne číslo.

5.4.Cena úpravy práce zahrňuje úpravu dodanej práce v súlade s dodanou smernicou, je zmluvná a vychádza z cien zverejnených na internetovej stránke zhotoviteľa. Objednávkou cez webové rozhranie www.naformatujto.sk tj. odoslaním svojej práce a špecifikácie úpravy vyjadruje objednávateľ súhlas so stanovenou cenou a termínom dodania.

5.5.Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť objednávateľovi doklad o zaplatení v okamihu odovzdania upravenej práce.

6. Záruka a reklamácia

6.1.Zhotoviteľ nezodpovedá za obsahovú stránku práce a akákoľvek úprava je v rozpore s uvedenými VOP.

6.2.Zhotoviteľ poskytuje v rámci formátovania prác bezplatnú revíziu na dodanú prácu v dĺžke trvania 3 pracovných dní od dňa predania práce, kedy si objednávateľ môže uplatniť akékoľvek úpravy, opravy či pripomienky súvisiace s formátovaním práce, avšak pôvodný rozsah práce nesmie byť prekročený týmito úpravami o viac než 3 normované strany, inak sa jedná o viac práce a tá bude fakturovaná navyše.

6.3.V prípade neskorého dodania vinou zhotoviteľa bude objednávateľovi poskytnutá zľava vo výške 10% z celkovej ceny za každý deň omeškania.

6.4.Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť, ak predĺženie dodacej lehoty bolo zapríčinené na strane objednávateľa.

6.5.Záruku je objednávateľ povinný uplatniť bezprostredne vtedy, keď sa o vade dozvedel.

6.6.Pokiaľ zhotoviteľ uzná oprávnenosť záruky, je povinný ju odstrániť v primeranej lehote po dohode s objednávateľom. Zhotoviteľ je oprávnený odmietnuť vadu z dôvodu, že bola spôsobená neodborným zásahom objednávateľa po predaní dokončenej práce.

6.7.Žiadna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať, a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné. V prípade, že nastane vyššie uvedená udalosť zmluvné strany sú povinné túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

7. Záverečné ustanovenia

7.1.Týmito VOP sa riadi zmluvný vzťah medzi objednávateľom a zhotoviteľom na základe záväznej objednávky podľa článku 3. týchto VOP.

7.2.Všetky vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o objednávateľa, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

7.3.Objednávateľ nesie plnú zodpovednosť za obsah dodanej práce i priložených smerníc. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že žiadnym spôsobom nezasiahne do obsahovej časti dodanej práce. Práva a povinnosti vyplývajúce zo zákona č.618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) nie sú týmito VOP dotknuté. Zhotoviteľ nenesie žiadnu zodpovednosť za záverečné hodnotenie práce inštitúciou, ktorej je práca predložená k hodnoteniu.

7.4.Objednávateľ i zhotoviteľ prehlasujú, že na tieto VOP pristúpili na základe slobodnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

Typ tvojej práce

Tvoja práca
Tvoja smernica

Čas dodania práce

Ďalšie služby
Tvoj kontakt

Tvoja cena
0

Tlač a väzba

Mapa Slovenska
Bratislava Skalica Galanta Trnava Piešťany Komárno Nitra Trenčín Dubnica nad Váhom Púchov Považská Bystrica Žilina Martin Banská Bystrica Zvolen Banská Štiavnica Levice Ružomberok Liptovský Mikuláš Brezno Poprad Spišská Nová Ves Prešov Košice

Kontakt

Ing. Michal Turoň

Ing. Michal Turoň

zhotoviteľ

Napriek tomu, že pochádzam z Ružomberka, moje kroky smerovali do Žiliny, kde som vyštudoval priemyselné inžinierstvo na strojníckej fakulte. Už od prvého semestra som potreboval vedieť pracovať s MS Excel a samozrejme aj s MS Word. Počas voľných chvíľ som sa prostredníctvom týchto programoch hral s formátovaním, vzorcami, sekciami, zoznamami tabuliek a grafov a šperkoval svoje semestrálne práce k úplnej dokonalosti. Od vzniku projektu „Naformátuj to“ som pomohol mnohým študentom. Ak sa k nim chceš pridať aj Ty a mať postarané o dobré hodnotenie svojej záverečnej práce, neváhaj a ozvi sa nám.

Ing. Michal Krajči

Ing. Michal Krajči

zhotoviteľ

Od malička som mal blízko k technike ako takej, a preto som sa postupom času dostal k vysokoškolskému štúdiu na strojníckej fakulte. Už počas drania univerzitných lavíc som potreboval vedieť ovládať MS Office a pri nespočetných zadaniach a semestrálnych prácach som piloval zručnosti aj v samotnom MS Worde. Musím sa však priznať, keď prišlo na formátovanie vlastnej bakalárskej práce, zistil som, že mám ešte nejaké medzery a nedostatky. To ma nakoplo ešte viac a úpravu svojej diplomovky som už zvládol bez akýchkoľvek problémov. Od tohto momentu som začal pomáhať s formálnou úpravou aj iným. Nadobudol som vedomosti, skúsenosti a zručnosti o úpravách prác pre jednotlivé univerzity a dokonca aj ich jednotlivé fakulty po celom Slovensku a v Českej republike. Za ten čas mi prešlo pomedzi prsty nespočetné množstvo prác, ktoré som upravoval k dosiahnutiu maximálnej spokojnosti zákazníkov. Tí dosiahli aj s mojou pomocou vytýčenú métu v podobe super hodnotenia záverečnej práce, a teda získali ich vytúžený diplom. Ak aj Ty potrebuješ s niečím poradiť alebo rovno pomôcť, neváhaj sa ozvať! Už teraz sa teším na Tvoju prácu.

Mgr. Miriama Demčáková

Mgr. Miriama Demčáková

gramatická a štylistická korektúra

Slovenský jazyk sa mi páčil už od základnej školy, a to hlavne pričínením vyučujúcej tohto predmetu. Počas strednej školy sa záľuba k tomuto jazyku prehĺbila natoľko, že som sa rozhodla študovať vysokú školu so zameraním na slovenský jazyk. Aj keď sa slovenčina nezaraďuje medzi veľmi ľahké jazyky, neodradilo ma to, a pustila som sa do hlbšieho preskúmania všetkých jej jazykových rovín, od fonetickej, cez lexikálnu, morfologickú, syntaktickú, až po samotnú štylistiku. Nadobudnuté vedomosti a skúsenosti z doterajšej gramatickej a štylistickej korektúry prác rada uplatním aj v Tvojej práci. Takže, ak si nevieš poradiť so svojím rodným jazykom, pokojne sa obráť na nás a my Ti s radosťou pomôžeme.

Daniela Jurčová

Daniela Jurčová

preklad textov anglického a nemeckého jazyka

Od malička som inklinovala k cudzím jazykom, či už kvôli mame nemčinárke alebo satelitným programom v nemčine a angličtine, ktoré má bavili viac ako slovenské rozprávky alebo dabing. Nemecký aj anglický jazyk som už v útlom veku ovládala lepšie ako našu rodnú reč. Mám skúsenosti s prekladmi textu, taktiež s tlmočením, ako sprievodca Bratislavou v minulosti. Svoje schopnosti v angličtine som si vyskúšala aj s native speakers vo Veľkej Británii a USA a tento jazyk aj s nemčinou doteraz zdokonaľujem v našom campingu so širokou paletou národností.

Kontaktuj nás
Ing. Michal Turoň Bystrická cesta 122/2, 034 01 Ružomberok IČO: 50 330 055 DIČ: 1085839414
+421 944 849 327, +421 944 797 939
info@naformatujto.sk
Spýtaj sa nás