Naše služby

Formátovanie prác

Formátovanie prác

Formálna úprava záverečných prác podľa STN a požiadaviek jednotlivých fakúlt:

 • bakalárske práce
 • diplomové práce
 • dizertačné práce
 • rigorózne práce
 • seminárne práce
 • SOČ práce
 • iné práce

Formálna úprava textu publikácií podľa STN a individuálnych požiadaviek autorov:

 • knižné publikácie
 • časopisy
 • skriptá
 • pozvánky
 • iné texty
Cenník služieb

Cenník služieb

Formálna úprava záverečných prác

Základná cena za úpravu práce:
0,8 € / každá strana (12b, riadkovanie 1,5)

Služba „Pohoda“ (do 5 dní):
Základná cena za úpravu práce

Služba „Štandard“ (do 3 dní):
10 € + Základná cena za úpravu práce

Služba „Expres“ (do 24 hodín):
40 € + Základná cena za úpravu práce

Služba „Horí“ (do 12 hodín):
60 € + Základná cena za úpravu práce

Formálna úprava textu publikácií a ich príprava na tlač

Cena za úpravu publikácií (iné texty ako záverečné práce) a ich príprava na tlač sa stanoví na základe individuálnej komunikácie podľa náročnosti a doby dodania.

Chceš si upraviť prácu sám a niečo nové sa naučiť ?

Získaj praktickú príručku, kde nájdeš všetko o formátovaní a úprave textu
len za 6 €.
Tvoj kontakt
Doplnkové služby

Doplnkové služby

Postaráme sa o kompletnú úpravu Tvojej práce a pripravíme podklady na štátnice.
Ponúkame
 • Gramatická a štylistická korektúra textu: 1,10 € / normostrana
 • Preklad abstraktov: 9 €
 • Tvorba prezentácií: 4 € / slide + príhovor ZADARMO
 • Čiastkové služby: cena sa stanoví individuálne
Preklad textov

Preklad textov

Kvalitné preklady textov kvalifikovanými lektormi za super ceny.
Ponúkame
 • Angličtina: 8 € / normostrana
 • Nemčina: 8 € / normostrana

Zľava 20 % z celkovej ceny s platnými preukazmi ISIC, ITIC alebo EURO<26!

ISIC, EURO<26, ITIC
Kvalita

Kvalita

Poskytujeme kvalitné služby k dosiahnutiu Tvojej maximálnej spokojnosti.
Individuálny prístup

Individuálny prístup

Nájdeme riešenie na mieru pre každú Tvoju požiadavku ohľadom úpravy práce.
Rýchlosť

Rýchlosť

Pracujeme rýchlo a efektívne na dokončení Tvojej práce v stanovenom termíne.
Konzultácie

Konzultácie

V prípade potreby sme Ti k dispozícii počas celej etapy úpravy Tvojej práce.

Ako na to

Dôležité informácie pre zaslanie práce

V akom formáte nám zašleš prácu ?

Prácu určenú na formátovanie je nutné zaslať vo formáte „.doc“, „.docx“ alebo „.odt“.

Smernicu okrem formátu „.doc“, „.docx“ alebo „.odt“ môžeš poslať aj vo formáte „.pdf“.

Veľkosť písma zvoľ „12“ a riadkovanie „1,5“.

Naša služba nezahŕňa

 • kontrolu gramatických a štylistických chýb práce, pokiaľ si ju osobitne nezvolil
 • úpravu obsahovej časti práce
 • vizuálnu úpravu práce

Pre zjednodušenie našej práce

Na prvej strane vypíš všetky potrebné informácie (názov školy, názov fakulty, odbor, názov práce, meno vedúceho a evidenčné číslo práce).

Maj napísané nadpisy a ich členenie do úrovní (1 Nadpis, 1.1 Nadpis, 1.1.1 Nadpis, ...).

Maj napísaný názov a zdroj všetkých tabuliek, grafov a obrázkov.

Červenou označ doslovné citácie (doslovne prepisuješ text z knihy) a do zátvorky za citáciou napíš zdroj (názov knihy, autora, stranu).

Zelenou označ nepriame citácie (text knihy prepisuješ svojimi slovami, kontext je zachovaný) a do zátvorky za text napíš zdroj (kniha – názov, autor, číslo strany, ISBN, web – url adresu, časopis – názov, ročník, ISSN).

Výsledok našej práce

 • úvodná strana
 • viacúrovňový obsah
 • číslovanie strán, obrázkov, tabuliek, grafov, vzorcov
 • nadpisy kapitol, podkapitol, príloh, obrázkov, tabuliek, grafov, vzorcov
 • formátovanie textu – zjednotenie veľkosti písma, typu písma, odsekov, riadkovania, správny formát citácie a uvedenie zdrojov
 • hypertextové prepojenia
 • zoznam obrázkov, tabuliek a grafov
 • korektúra bibliografických citácií podľa ISO 690 alebo smernice fakulty
 • zoznam použitej literatúry
 • zoznam príloh (+ prílohy)
 • kontrola gramatických a štylistických chýb, pokiaľ si ju osobitne zvolíš
 • preklad abstraktu, pokiaľ si ho osobitne zvolíš
 • konvertovanie do „.pdf“ formátu

Bonus

Súčasťou ceny je bezplatná záruka na dodanú prácu v dĺžke trvania 3 pracovných dní odo dňa predania práce, keď si môžeš uplatniť akékoľvek úpravy, opravy, či pripomienky súvisiace s formátovaním práce.

Už vieš všetko potrebné,
tak sa môžeš do toho smelo pustiť :)

Zadaj prácu

1. Všeobecné ustanovenia

1.1.Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia zmluvné vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

Tieto VOP platia na území celej Slovenskej republiky a vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.naformatujto.sk

1.2.Zhotoviteľ: Ing. Michal Turoň (Bystrická cesta 122/2, 034 01 Ružomberok, IČO: 50 330 055, DIČ: 1085839414)

Objednávateľ: Záujemca o úpravu vlastnej písomnej práce, ktorého iniciály sú uvedené v objednávke.

Objednávka: Vyplnený objednávkový formulár obsahujúci samotnú prácu určenú k požadovanému formátovaniu, súbor so smernicami školy, či fakulty, podľa ktorej má práca byť vypracovaná, a identifikačné údaje objednávateľa: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo.

2. Ochrana osobných údajov

2.1.Všetky osobné údaje spracované zhotoviteľom o objednávateľovi sú pod ochranou zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2.2.Objednávateľ vyplnením formulára dáva zhotoviteľovi svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, správou a archiváciou Vašich osobných údajov a to predovšetkým mena, priezviska, titulu, navštevovanú školu a fakultu, kontaktných údajov (číslo telefónu, e-mailovú adresu), prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2.3.Osobné údaje budú použité výhradne na účely kontaktovania objednávateľa a na interné vyhodnotenie štatistík – navštevovaná škola, fakulta a na zasielanie e-mailov informujúcich o službách. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že osobné údaje nebude poskytovať tretím stranám.

2.4.Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať e-mailom na: info@naformatujto.sk

3. Predmet činnosti

Formálna úprava prác poskytovaná cez webové prostredie www.naformatujto.sk zahrňuje formátovanie textu záverečných prác (bakalárskych, diplomových, dizertačných, rigoróznych, seminárnych, stredoškolských odborných činností a iných prác) na základe všeobecných noriem STN 01 6910, STN ISO 690, STN ISO 2145 a zároveň podľa dodanej smernice za odmenu. Smernicou sa rozumejú písomné požiadavky konkrétnej inštitúcie na formát práce, jej rozsah a ďalšie úpravy týkajúce sa jej formy (nie obsahu!).

Formálna úprava textu publikácií a ich príprava na tlač cez webové prostredie www.naformatujto.sk zahrňuje formátovanie všetkých druhov textov (knižné publikácie, časopisy, skriptá, iné texty) na základe všeobecných noriem STN 01 6910, STN ISO 690, STN ISO 2145 a podľa individuálnych požiadaviek autorov za odmenu.

Ďalej ponúkame doplnkové služby v podobe gramatickej & štylistickej korektúry textu, preklad textu z/do angličtiny a nemčiny, teda aj preklad abstraktu, tvorba prezentácie spolu s príhovorom k nej.

4. Spôsob objednávania

Objednávateľ si úpravu textu objednáva priamo cez webové prostredie www.naformatujto.sk. Práca určená na úpravu musí spĺňať Všeobecné požiadavky na prácu. Objednávka úpravy práce zahŕňa po kliknutí na tlačidlo „Zadaj prácu“ nahratie záverečnej práce (bakalárskej, diplomovej, dizertačnej, rigoróznej, seminárnej práce, stredoškolskej odbornej činnosti a inej práce) a smernice fakulty priamo do webového rozhrania aplikácie.

Tu objednávateľ zároveň vyplní povinné údaje (počet strán, meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, v prípade nárokovania na zľavu číslo karty ISIC, ITIC, EURO 26) a objednávku odošle kliknutím na tlačidlo „Odoslať prácu“. Na základe takto vykonanej objednávky príde na uvedený e-mail rekapitulácia jeho objednávky s platobnými informáciami (cena, číslo účtu). Objednávka sa stáva záväznou v momente, keď zhotoviteľ potvrdí prijatie platby alebo potvrdenie o prebehnutí platby od objednávateľa, a týmto okamžikom vzniká zmluvný vzťah.

Objednávateľ postupuje rovnako pri objednaní doplnkových služieb v podobe gramatickej & štylistickej korektúry textu, prekladu textu z/do angličtiny a nemčiny, teda aj prekladu abstraktu, tvorby prezentácie spolu s príhovorom k nej.

Objednávanie formálnej úpravy textu publikácií a ich príprava na tlač (knižné publikácie, časopisy, skriptá, iné texty) prebieha individuálne telefonicky na číslach uvedených v sekcii kontakty alebo cez e-mail info@naformatujto.sk, kde sa dohodnú presné požiadavky autora, na základe ktorých sa stanoví cenová ponuka a celkový postup realizácie.

Objednávanie inej služby mimo cenníka prebieha individuálne telefonicky na číslach uvedených v sekcii kontakty alebo cez e-mail info@naformatujto.sk, kde sa dohodnú presné požiadavky autora, na základe ktorých sa stanoví cenová ponuka a celkový postup realizácie.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1.Základná cena za úpravu práce (bakalárskej, diplomovej, dizertačnej, rigoróznej, seminárnej práce, stredoškolskej odbornej činnosti a inej práce) je 0,8 € / každá strana s veľkosťou písma min. 12b a riadkovaním 1,5.

Služba „Pohoda“ (do 5 dní): základná cena za úpravu práce
Služba „Štandard“ (do 3 dní): 10 € + základná cena za úpravu práce
Služba „Expres“ (do 24 hodín): 40 € + základná cena za úpravu práce
Služba „Horí“ (do 12 hodín): 60 € + základná cena za úpravu práce

Na príplatky za zrýchlené dodanie („Štandard“, „Expres“, „Horí“) sa nevzťahuje zľava pre držiteľov preukazu ISIC, ITIC alebo EURO<26.

Doplnkové služby

Kontrola gramatických a štylistických chýb všetkých druhov textov: 1,10 € / normostrana

Preklad abstraktu: 9 €

Tvorba prezentácie: 4 € / slide + príhovor ZADARMO

Štandardná doba doplnkových služieb bez formátovania (preklad abstraktu, gramatická & štylistická korektúra, tvorba prezentácie s príhovorom) je do 3 dní. Ak by objednávateľ potreboval dané služby skôr, je to potrebné oznámiť zhotoviteľovi na telefónnom čísle alebo e-mailom, ktoré nájde v sekcii kontakty.

Platba za službu sa dá uhradiť výlučne bankovým prevodom!
IBAN: SK4483300000002201067235 (Fio Banka)

Pri platbe je nutné do okna „správa pre príjemcu“ zadať meno a priezvisko, aby zhotoviteľ vedel platbu priradiť k zaslanej práci!

5.2.Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať upravenú prácu pri službe „Pohoda“ do 5 dní od odoslania objednávky a zároveň prijatia platby na vyššie uvedený účet. V prípade služby „Štandard“ (zaškrtnutím tlačidla „Štandard“) sa zhotoviteľ zaväzuje dodať naformátovanú prácu do 3 dní od odoslania objednávky a zároveň prijatia platby na vyššie uvedený účet. V prípade služby „Expres“ (zaškrtnutím tlačidla „Expres“) sa zhotoviteľ zaväzuje dodať naformátovanú prácu do 24 hodín od okamihu zaslania potvrdenia o prebehnutí platby (výpis z internetbankingu). V prípade služby „Horí“ (zaškrtnutím tlačidla „Horí“) sa zhotoviteľ zaväzuje dodať naformátovanú prácu do 12 hodín od okamihu zaslania potvrdenia o prebehnutí platby (výpis z internetbankingu).

5.3.Objednávateľovi bude už upravená práca zaslaná na jeho uvedený e-mail a o tejto akcii bude upozornený prostredníctvom SMS správy na ním uvedené telefónne číslo.

5.4.Cena úpravy práce zahrňuje úpravu dodanej práce v súlade s STN 01 6910, STN ISO 690, STN ISO 2145 a zároveň dodanou smernicou, je zmluvná a vychádza z cien zverejnených na internetovej stránke zhotoviteľa. Objednávkou cez webové rozhranie www.naformatujto.sk, t. j. odoslaním svojej práce a špecifikácie úpravy, vyjadruje objednávateľ súhlas so stanovenou cenou a termínom dodania.

5.5.Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť objednávateľovi doklad o zaplatení v okamihu odovzdania upravenej práce.

6. Záruka a reklamácia

6.1.Zhotoviteľ nezodpovedá za obsahovú stránku práce a akákoľvek úprava je v rozpore s uvedenými VOP.

6.2.Zhotoviteľ poskytuje v rámci formátovania prác bezplatnú revíziu na dodanú prácu v dĺžke trvania 3 pracovných dní od dňa predania práce, kedy si objednávateľ môže uplatniť akékoľvek úpravy, opravy či pripomienky súvisiace s formátovaním práce, avšak pôvodný rozsah práce nesmie byť prekročený týmito úpravami o viac než 3 normované strany, inak sa jedná o viac práce a tá bude fakturovaná navyše.

6.3.V prípade neskorého dodania vinou zhotoviteľa bude objednávateľovi poskytnutá zľava vo výške 10% z celkovej ceny za každý deň omeškania.

6.4.Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť, ak predĺženie dodacej lehoty bolo zapríčinené na strane objednávateľa.

6.5.Záruku je objednávateľ povinný uplatniť bezprostredne vtedy, keď sa o vade dozvedel.

6.6.Pokiaľ zhotoviteľ uzná oprávnenosť záruky, je povinný ju odstrániť v primeranej lehote po dohode s objednávateľom. Zhotoviteľ je oprávnený odmietnuť vadu z dôvodu, že bola spôsobená neodborným zásahom objednávateľa po predaní dokončenej práce.

6.7.Žiadna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať, a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné. V prípade, že nastane vyššie uvedená udalosť zmluvné strany sú povinné túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

7. Záverečné ustanovenia

7.1.Týmito VOP sa riadi zmluvný vzťah medzi objednávateľom a zhotoviteľom na základe záväznej objednávky podľa článku 4. týchto VOP.

7.2.Všetky vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o objednávateľa, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

7.3.Objednávateľ nesie plnú zodpovednosť za obsah dodanej práce i priložených smerníc. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že žiadnym spôsobom nezasiahne do obsahovej časti dodanej práce. Práva a povinnosti vyplývajúce zo zákona č.618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) nie sú týmito VOP dotknuté. Zhotoviteľ nenesie žiadnu zodpovednosť za záverečné hodnotenie práce inštitúciou, ktorej je práca predložená k hodnoteniu.

7.4.Objednávateľ i zhotoviteľ prehlasujú, že na tieto VOP pristúpili na základe slobodnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.


Čas dodania práce

Iné služby

Tvoja práca
Tvoja smernica
Tvoj kontakt

Tvoja cena
0
V prípade formátovania práce do 12 hodín (služba „Horí“) a zároveň gramatickej a štylistickej korektúry textu je potrebné nás vopred kontaktovať.
Po odoslaní formulára Ťa budeme čoskoro kontaktovať, aby sme zistili Tvoju predstavu dokonalej prezentácie. Celková cena za prezentáciu bude odvodená od počtu slidov.

Tlač a väzba

Mapa Slovenska
Bratislava Skalica Galanta Trnava Piešťany Komárno Nitra Trenčín Dubnica nad Váhom Púchov Považská Bystrica Žilina Martin Banská Bystrica Zvolen Banská Štiavnica Levice Ružomberok Liptovský Mikuláš Brezno Poprad Spišská Nová Ves Prešov Košice

Kontakt

Ing. Michal Turoň

Ing. Michal Turoň

formálna úprava textu, tvorba prezentácií

Napriek tomu, že pochádzam z Ružomberka, moje kroky smerovali do Žiliny, kde som vyštudoval priemyselné inžinierstvo na strojníckej fakulte. Už od prvého semestra som potreboval vedieť pracovať s MS Excel a samozrejme aj s MS Word. Počas voľných chvíľ som sa prostredníctvom týchto programoch hral s formátovaním, vzorcami, sekciami, zoznamami tabuliek a grafov a šperkoval svoje semestrálne práce k úplnej dokonalosti. Od vzniku projektu „Naformátuj to“ som pomohol mnohým študentom. Ak sa k nim chceš pridať aj Ty a mať postarané o dobré hodnotenie svojej záverečnej práce, neváhaj a ozvi sa nám.

Ing. Michal Krajči

Ing. Michal Krajči

formálna úprava textu, tvorba prezentácií

Od malička som mal blízko k technike ako takej, a preto som sa postupom času dostal k vysokoškolskému štúdiu na strojníckej fakulte. Už počas drania univerzitných lavíc som potreboval vedieť ovládať MS Office a pri nespočetných zadaniach a semestrálnych prácach som piloval zručnosti aj v samotnom MS Worde. Musím sa však priznať, keď prišlo na formátovanie vlastnej bakalárskej práce, zistil som, že mám ešte nejaké medzery a nedostatky. To ma nakoplo ešte viac a úpravu svojej diplomovky som už zvládol bez akýchkoľvek problémov. Od tohto momentu som začal pomáhať s formálnou úpravou aj iným. Nadobudol som vedomosti, skúsenosti a zručnosti o úpravách prác pre jednotlivé univerzity a dokonca aj ich jednotlivé fakulty po celom Slovensku a v Českej republike. Za ten čas mi prešlo pomedzi prsty nespočetné množstvo prác, ktoré som upravoval k dosiahnutiu maximálnej spokojnosti zákazníkov. Tí dosiahli aj s mojou pomocou vytýčenú métu v podobe super hodnotenia záverečnej práce, a teda získali ich vytúžený diplom. Ak aj Ty potrebuješ s niečím poradiť alebo rovno pomôcť, neváhaj sa ozvať! Už teraz sa teším na Tvoju prácu.

Mgr. Miriama Demčáková

Mgr. Miriama Demčáková

gramatická a štylistická korektúra

Slovenský jazyk sa mi páčil už od základnej školy, a to hlavne pričínením vyučujúcej tohto predmetu. Počas strednej školy sa záľuba k tomuto jazyku prehĺbila natoľko, že som sa rozhodla študovať vysokú školu so zameraním na slovenský jazyk. Aj keď sa slovenčina nezaraďuje medzi veľmi ľahké jazyky, neodradilo ma to, a pustila som sa do hlbšieho preskúmania všetkých jej jazykových rovín, od fonetickej, cez lexikálnu, morfologickú, syntaktickú, až po samotnú štylistiku. Nadobudnuté vedomosti a skúsenosti z doterajšej gramatickej a štylistickej korektúry prác rada uplatním aj v Tvojej práci. Takže, ak si nevieš poradiť so svojím rodným jazykom, pokojne sa obráť na nás a my Ti s radosťou pomôžeme.

Daniela Jurčová

Daniela Jurčová

preklad textov anglického a nemeckého jazyka

Od malička som inklinovala k cudzím jazykom, či už kvôli mame nemčinárke alebo satelitným programom v nemčine a angličtine, ktoré má bavili viac ako slovenské rozprávky alebo dabing. Nemecký aj anglický jazyk som už v útlom veku ovládala lepšie ako našu rodnú reč. Mám skúsenosti s prekladmi textu, taktiež s tlmočením, ako sprievodca Bratislavou v minulosti. Svoje schopnosti v angličtine som si vyskúšala aj s native speakers vo Veľkej Británii a USA a tento jazyk aj s nemčinou doteraz zdokonaľujem v našom campingu so širokou paletou národností.

Kontaktuj nás
Zhotoviteľ Ing. Michal Turoň Bystrická cesta 122/2, 034 01 Ružomberok IČO: 50 330 055 DIČ: 1085839414 IBAN: SK4483300000002201067235
+421 908 942 614
info@naformatujto.sk
Spýtaj sa nás